C# Datatime Metodları

Categories C# ProgramlamaPosted on

DataTime metodları yazılım/uygulamalarımızda zaman ve tarih gösterimi veya hesaplamaları için kullanılmaktadır.

Örnek;
DateTime.Now ; Zaman aralığında ( Şimdiki zaman ) olarak değerlendirilir.

Kod Dokülümü;

DateTime Tarih = DateTime.Now;
MessageBox.Show(tarih.ToString());

1
<strong>DateTime.Today</strong>:

Olduğunuz günün tarihini size çıktı olarak verecektir.

DateTime.Compare; Belirlenmiş veya betimlenmiş iki tarihi size gösterecektir.

Örnek;

1
2
3
DateTime dtime1 = DateTime.Parse("14.08.2011");
DateTime dtime2 = DateTime.Parse("14.09.2011");
int sonuc = DateTime.Compare(dtime1, dtime2);

Substract Nedir? Verdiğiniz tarih ile diğer girilecek tarihi bir biri ile karşılaştırmak için kullanılabilir.

Örnek;

1
TimeSpan ts = dt1.Subtract(dt2);

DateTime AddMonths, AddYears, AddDays Nedir? T

arihleri Eklemekl veya çıkartmak için kullanılan bir bağlamdır.

Örnek:

1
2
DateTime bugun = DateTime.Now;
DateTime biraysonra = bugun.AddMonths(1);

Tarih Formatlama

?

1
2
DateTime tarih = DateTime.Now;
textBox1.Text = tarih.ToString("yyyy-MM-dd");

//Tarih için istediğimiz formatı kullanabiliriz. (Standart DateTime ToString Formatları)

1
2
3
4
DateTime.Now.ToLongDateString: uzun tarihi gösterir
DateTime.Now.ToShortDateString: kısa tarihi gösterir
DateTime.Now.ToShortTimeString: kısa şekilde saati gösterir
DateTime.Now.ToLongTimeString: uzun şekilde saati gösterir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir